Paziņojums Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem

Pamatojoties uz Augšdaugavas novada domes pieņemto lēmumu “Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Skrudalienas pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”” ar 2022.gada 1.martu nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu uzsāks SIA “AADSO” (Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija), faktiskā adrese Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404, tālr.29636728, 29996760, 65449032, 65449033, e-pasts aadso.ligumi@inbox.lv.

Atbilstoši spēkā esošā Atkritumu apsaimniekošanas likuma (18.11.2010.) V nodaļas 16. (2.), (4.) pantam, kā arī Daugavpils novada pašvaldības 2011.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 par “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā” prasībām – ikviens nekustamā īpašuma (tajā skaitā vasarnīcu vai vasaras mītņu (tajā skaitā dārzkopības biedrības teritorijā par laika periodu, kurā uzturas) īpašnieks vai lietotājs (valdītājs, nomnieks, īrnieks, turētājs) ir atbildīgs par savlaicīgu atkritumu savākšanu un izvešanu no sava nekustamā īpašuma teritorijas, neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai Zemesgrāmatu nodaļā.

Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem līdz 2022.gada 1.martam ir pienākums noslēgt līgumus ar SIA “AADSO” par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un apglabāšanu.

SIA “AADSO” darbinieki līgumu noslēgšanai ieradīsies: 08. februārī Skrudalienas pagasta bibliotēkā, Miera ielā 12 no plkst. 9.00 līdz 16. 00;

  1. un 10. februārī Skrudalienas pagasta pārvaldē, Skaista ielā 9, Silenē no plkst. 9.00 līdz 16. 00.

Atkritumi tiks savākti katra mēneša 1. un 3. piektdienā sākot no plkst. 7. 00, jautājumu rašanās gadījumā lūdzam zvanīt uz norādītajiem tālruņa numuriem.