PAZIŅOJUMS

Skrudalienas pagasta pārvalde paziņo, ka no 2016.gada 4.aprīļa tika uzstādīti ceļa zīmes “Masas ierobežojums” 7 t. uz sekojošiem pagasta ceļiem:

  1.  ceļš Nr. 12 ” Skrudaliena – Vārpene”
  2. celš Nr. 14 “Salmonovka Vitaniški”
  3. ceļš Nr. 16 “Vitaniški – Bruņene”
  4. ceļš Nr. 21 “Staņuki – Bruņene”
  5. ceļš Nr. 34 “Vārpene -Ezerne -Šengeida”
  6. ceļš Nr. 41 “Salinieki-Viļkeļi -Cervonka”
  7. ceļš Nr. 49 “Smilģina -Ilga”
  8. ceļš Nr. 30 “Vārpene – Biķernieki”