Pēdējais zvans Silenes pamatskolā

Ir atkal maijs, kad ziedu sveces ver kastaņas, smaržo ceriņi un dzeguze kūko katram savu laimi. Skolā maijs ir pēdējais mācību gada mēnesis. 17. maijā Silenes pamatskolas skolēni svinēja Pēdējā zvana svētkus.
Vai tiešām aizritējuši deviņi gadi skolas sienās? Tas taču bija pavisam nesen, kad mammas un tēti posa savus pirmklasniekus 1. septembrī uz skolu. Vēl pavisam nesen bija arī šī mācību gada 1. septembris, kad 9. klases meitenes un puiši skolā ieveda pirmklasniekus.
Topošie absolventi bija smaidoši, saposušies, arī nedaudz sapņaināki un vienlaikus pārdomu pilni, jo līdz šim katra diena bija ierasta, bet kā būs tālāk?
Devītos uzrunāja skolas direktore Tatjana Klopova, Skrudalienas  pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova un Daugavpils novada speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Natālija Peterāne, kura Silenes pamatskolai pasniedza Daugavpils novada domes Pateicības rakstu par iegūto 3. vietu mācību olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā pamatskolu grupā.
Daugavpils novada domes Pateicības rakstu saņēma 9. klases skolnieks Ēriks Lapkovskis , kurš ir izcīnījis pirmo vietu Daugavpils novada matemātikas olimpiādē un otro pakāpi Latgales reģiona Zinātniskās pētniecības darbu konferencē, 6. klases skolniece Jelizaveta Stolbova tika sveikta par otro vietu Daugavpils novada vizuālās mākslas olimpiādē un 6. klases skolniece Evelīna Kursīte par trešo vietu Daugavpils novada vizuālās mākslas olimpiādē.
Daugavpils novada domes Pateicības raksts tika pasniegtas arī skolotājiem, kuri palīdzēja skolēniem sagatavoties olimpiādēm. Vizuālās mākslas skolotājai Oksanai Andrulei, latviešu valodas skolotājai Jeļenai Safonovai un matemātikas skolotājai Lūcijai Livmanei- Trubiņai.
Daugavpils novada domes Pateicības raksti tika pasniegti minēto skolēnu vecākiem par bērnu atbalstīšanu.
Natālija Peterāne katram 9. klases skolēnam pasniedza Daugavpils novada domes sarūpēto dāvanu – Power bank akumulatoru lādētāju.
Visas klases bija sagatavojušas jaukus apsveikumus topošajiem absolventiem.
9. klases skolēni veltīja sirsnīgus pateicības vārdus skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem un saviem skolas biedriem. 1. klase ieskandināja skolas zvanu devītajiem, kas aicināja viņus uz audzināšanas stundu Silenes pamatskolā pēdējo reizi.
Tas bija skaists un emocionāls mirklis gan skolēniem, gan skolotājiem un vecākiem. Sirsnīga pateicība Daugavpils novada domei un Silenes pagasta pārvaldei par dāvanām un laba vēlējumiem.
Mācību gads noslēdzies. Sākas pats atbildīgākais periods – eksāmenu laiks. Lai veiksme eksāmenos! Lai eksāmeni ir apliecinājums Jūsu gūtajām zināšanām, prasmēm un erudīcijai! Lai skolas gadi Jums paliek atmiņā ar jaukiem skolotājiem, mīļiem klases biedriem, skolas zvanu un domām par jauniem izaicinājumiem un nākotnes atklājumiem.

Matemātikas skolotāja Lūcija Livmane- Trubiņa