Pēdējās vasaras dienas iepriecināja ne tikai ar labiem, siltiem laika apstākļiem, bet arī ar interesantiem kultūras pasākumiem mūsu pagastā un pie kaimiņiem.

20. augustā vokālais ansamblis “ Līgaviņas” ciemojās Demenes pagasta svētkos un uzstājās svētku koncertā.

25. augustā Silenes kultūras namā noritēja vakars “ Tiem, kam pāri..” Vakaru atklāja ar uzrunu pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova. Tad pasākuma apmeklētāji, starp kuriem bija arī jaunākā gadu gājuma viesi, baudīja koncertu, kurā piedalījās vokālais ansamblis “ Līgaviņas”( vadītāja Inna Kralika) un ciemiņi no Tabores –deju kolektīvs “ Senlaiku motīvi” ( vadītāja Jelena Posternaka).
Mazliet traucēja negaiss ( jo vairākas reizes atslēdzas elektrība), bet zālē valdīja silta ģimenes atmosfēra. Pasākuma dalībnieki varēja pie tējas galda sarunāties , piedalīties konkursos, dziedāt un dejot ansambļa “ Enriko un Inna” pavadībā. Ņemot vērā to, ka šāds pasākums COVID-19 pandēmijas dēļ netika rīkots divus gadus, pasākuma viesi līdz vēlai naktij aktīvi dejoja un piedalījās visās aktivitātēs.

30.augustā Silenes kultūras nams rīkoja svētkus bērniem .
Bāriņtiesas locekle Oksana Andrule organizēja radošu darbnīcu, kurā piedalījās gan bērni, gan viņu vecāki. Tad Silenes kultūras nama vadītāja Alevtīna Mihailova deva bērniem iespēju demonstrēt savu ātrumu un veiklību konkursos. Vislielākais prieks bērnus gaidīja beigās –piepūšamas atrakcijas un saldējums.

Liels paldies visiem, kas palīdzēja organizēt un novadīt pasākumus un tiem, kas aktīvi piedalījās dažādās aktivitātēs.
Vasaru pavadījām jautri, tagad gaidīsim pagasta iedzīvotājus un viesus septembrī-pagasta svētkos.

Sagatavoja
Silenes kultūras nama vadītāja Alevtīna Mihailova