Pirmsskolas grupa Džimbas viesskolā

Džimbas viesskola ir 1h garš piedzīvojums, kura laikā bērni interaktīvi darbojās, modelēja situācijas, klausījās, skatījās un piedalījās, lai apgūtu un nostiprinātu personiskās drošības prasmes.
Nodarbības mērķis ir izglītot bērnus par personisko drošību, tādejādi mazinot vardarbības riskus bērnu dzīvē. Nodarbību vadīja Džimba un viņas divas drošības aģentes.
Nodarbības sākumā Džimbas aģentes parunāja ar bērniem par cilvēkiem, ar kuriem bērni jūtas sevi droši un kuriem viņi uzticas. Tālāk bērni iemācījās labāk apzināties sava ķermeņa robežas, ka viņu ķermenis pieder tikai viņiem. Skatījās filmiņu, no kura bērni izdarīja secinājumus, ka ja kāds aizskar viņu ķermeni, jāiet prom un jāizstāsta kādam no bērna Drošības loka. Tika noskaidrots, kā atpazīt nedrošas situācijas saskarsmē ar apkārtējiem, kā aizstāvēt sevi un citus, pie kā vērsties pēc palīdzības.
Nodarbības beigās bērnus gaidīja pārsteigums no Džimbas – Džimbas diploms, ka bērns kļuva par Džimbas drošības inspektoru.

Pirmsskolas skolotāja Marianna Marenkova