Silenes pamatskolā notika seminārs «Skolēnu izziņas aktivitātes attīstīšana sociālo zinību stundās un ārpusstundu pasākumos»

2011.gada 19.decembrī Silenes pamatskolā notika seminārs Daugavpils novada sociālo zinību skolotājiem. Semināra tēma «Skolēnu izziņas aktivitātes attīstīšana sociālo zinību stundās un ārpusstundu pasākumos».
Semināra ietvaros skolas tika organizēts ārpusklases pasākums 6.-9 klases skolēniem „Ceļojums pa Eiropu”. Skolēni paradīja savas zināšanas par Eiropas valstīm-dalībniecēm programmas „COMENIUS” 2011.-2013.g.(Latvija, Polija, Bulgārija, Turcija, Lielbritānija, Rumānija). Spēles beigās 7.klases skolēns Viktors Krasovskis tika nosaukts par šo valstu labāko gudrinieku un apbalvots ar bezmaksas braucienu uz Poliju.