Silenes pamatskola

 

Īss ieskats skolas vēsturē
1900.-1910.gadā –Ilūkstes apriņķī
Borovkas pagasta skolas dibināšana. 1918.gads- skola vienā ēkā
strādāja četras
skolas: latviešu, ebreju, krievu, poļu.
1931.gads- skolu pārdēvēja par Silenes valsts pamatskolu.
1982.gads- uzcelta jaunā ēka, skola funkcionē kā vidusskola.
2003.gads- reorganizēta par pamatskolu.

Mūsu adrese:
Skolas iela 19, Silene
Skrudalienas pagasts,
Daugavpils novads,
LV-5470

Direktore – Tatjana Klopova: 65439367
e-pasts: silenes.skola@skrudaliena.lv
Tel: 65439367

http://edu.dnd.lv/silene/

Administrācija un skolotāji

Tatjana Klopova Skolas direktore
Tatjana Bojaruneca Sākumskolas skolotāja, dabaszinības, bioloģijas, ģeogrāfijas skolotāja
Diana Krasiļņikova Pirmsskolas skolotāja
Lūcija Voitkeviča Saimniecības pārzine, ķīmijas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Eleonora Grišjāne Fizikas, informātikas skolotāja
Oksana Andrule Vizuālās mākslas skolotāja
Jeļena Safonova Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Lūcija Livmane-Trubiņa Matemātikas skolotāja
Tamāra Kāposta

 

Latvijas un pasaules vēstures skolotāja, krievu valodas un krievu literatūras skolotāja
Alla Mihailova Angļu valodas skolotāja
Anita Zaiceva Sākumskolas skolotāja
Aleksandrs Puzirevskis Sporta , mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Rozālija Almakajeva Mūzikas skolotāja
Tatjana Domuļeva Pirmsskolas skolotāja
Inga Miezīte-Pučinska Sākumskolas skolotāja
Daina Grigorjeva Sākumskolas skolotāja
Alevtina Mihailova Interešu izglītības skolotāja

 img_20160926_0001                                                                                                                                                              

Silenes pamatskolas programmas

Nosaukums Kods  Licence  Akreditācija
1. Pamatizglītības programma 21011111 Nr. V-4016

izsniegta
16.02.2011

Nr. 8211
15.04.2014.
līdz
26.02.2020.
2. Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121 Nr. V-7061
izsniegta
07.03.2014.
Nr.8074
27.02.2014.
līdz
26.02.2020.
3. Pirmsskolas izglītības programma 01011111 Nr. V-4914
izsniegta
28.11.2011.

Darba plāns 2016 /2017.m.g.
Silenes pamatskolas darba atskaite par 2016.gadu

Silenes pamatskolas gada pārskats 2015  FOTOGALERIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                  Gada pārskats 2013 Silenes pamatskola
Kārtība, kāda piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Daugavpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu un pirmskolas izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai_