Silenes pamatskolas pirmsskolas grupā- izlaidums!

27. maijā klāt beidzot bija lielie gaidīšanas svētki Silenes pamatskolas pirmsskolas grupā – izlaidums mūsu gudrajiem, mīļajiem, nepacietīgajiem, laimīgajiem bērniem.
Šī diena bērniem bija pārsteigumu pilna. Bērnus uzrunāja direktore, skolotāja, vecāki. Šajā dienā izlaidumniekus apsveikt bija ieradušies visi pirmsskolas grupiņas bērni. Aktu zālē pulcējās daudz viesu, kuru sejās bija pamanāms saviļņojums, smaids un arī kāda prieka asara, kad skanot skaistai dziesmai zālē lepni, satraukti un laimīgi svinīgi ienāca izlaiduma bērni. Šogad pīlādžogu ķekarā bija 4 odziņas – 3 smaidošas meitenes un 1 zinātkārs zēns, kuri nu beidzot ar lepnumu varēja teikt: paliec sveiks bērnudārzs, es jau tūdaļ būšu pirmklasnieks! Ziedu smarža un krāsaini baloni, tas viss deva iespēju vēlreiz iejusties skaistajā zelta dzīves laikā, ko visi saucam par bērnību. Šī bija neaizmirstama un skaista svētku diena arī vecākiem un visam skolas darbinieku kolektīvam. Direktores uzrunā bērniem izskanēja vēlējumi: lai skolā vienmēr labi klātos, lai būtu mīļas skolotājas, lai paši būtu veseli un gudri, lai būtu daudz draugu un katru dienu kaut kas jauns, ko uzzināt. Bet vecākiem ikdienas steigā biežāk paņemt savu mazuli klēpī, samīļot un neaizmirst pateikt, cik ļoti Jūs mīlat savus bērnus un cik ļoti Jūs lepojaties ar savu bērnu panākumiem.
Liels paldies tika teikts visiem vecākiem un vecvecākiem par sadarbību un atsaucību. Pirmsskolas grupas katra diena ir pilna pārsteigumiem un arī šajā svētku dienā bērni bija sagatavojuši viesiem koncertu, kurā viņi pastāstīja par to, kāda bija ikdiena bērnudārzā, kā viņi atpūtās, priecājās, draiskojās un cik ļoti, ļoti nu viņi vēlas iet uz skolu.
Lai bērniem bērnudārzā pavadītais laiks paliek atmiņā kā skaists bērnības piedzīvojums, bet vecākiem novēlām, lai nekad nepietrūkst izturības un mīlestības, mazos ciparu un burtu gariņus lolojot!