Silenes pamatskolas skolēni piedalās izglītības programmā „Jaunais pilsonis”

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar British Council Latvia aicināja Latvijas skolas 2019./2020. mācību gada pavasarī pieteikties izglītības programmā “Jaunais pilsonis”. Šo iespēju mēs izmantojam, bet realizēt to sakarā ar COVID-19 sanāca tikai 2020. / 2021. mācību gada sākumā.

  1. oktobrī mūsu skolā viesojas Latvijas Pilsoniskās alianses lektore, kura kopā ar 7. – 9. klašu skolēniem diskutēja par dažādiem, ar pilsoniskās sabiedrības darbību, saistītiem jautājumiem, tādējādi veicinot izpratnes paaugstināšanu par pilsonisko aktivitāšu nozīmi, piederības sajūtu valstij, izpratni un toleranci pret dažādo sabiedrībā, kā arī kritisko domāšanu, vienlaikus mudinot jauniešus būt pilsoniski aktīviem – Jauniem pilsoņiem.
    Programmas ietvaros skolēni ieguva zināšanas un izpratni par pilsonisko līdzdalību, vienlaicīgi apgūstot teoriju un darbojoties praktiski.

Klasēm (7. un 8. – 9. kopā) darbošanās notika četros posmos: informatīvā lekcija, diskusija, interaktīvā spēle “Četri stūri” un uzdots mājas darbs „Mūsu pilsoniskā aktivitāte”

Pēc tikšanās 7. – 9. klašu skolēni sanāca kopā, lai izvērtētu to, kas jau ir izdarīts, izplānoja kopā ar skolotāju turpmāko darbu un mēģinājām apzināties, kas mums sanāca, ko varētu vēl uzlabot un kā varētu realizēt jaunas idejas.

Pirms tikšanās viens labs darbiņš mums jau bija padarīts, divi bija iesākti un citas idejas rodas apspriešanas gaitā.

Darbu, kuru jau paveicām pirms tikšanās, bija īpaša dāvana ikvienam skolotājam – skolēnu rokām pašdarināts vizītkaršu turētājs ar uzrakstu „Paldies, skolotāj!”. To pasniedzam Skolotāju dienas pasākumā. Kā topa šīs turētājs? 8. – 9. klašu puiši skolas darbnīcā gatavoja pamatnes no koka un statīvus, apstrādāja tos un vīlēja vajadzīgā formā, bet meitenes līmēja knaģīšus, veidoja uzrakstus, skaisti noformēja tos. Jauniešu kopīgais darbs kļuva par ekskluzīvu dāvanu.

Pie tā jaunieši neapstājas, jo pēc pasākumā izdomāja veidot veiksmes pakāvu ar skolotāju iniciāļiem, ko varētu uzdāvināt katram skolotājam Ziemassvētkos. Kā paraugs un pirmais veiksmes pakavs jau tapa klases audzinātājai.

Arī no koka darinātā puķe būtu labs dāvinājums skolotājiem dzimšanas dienā.

  1. klases skolēni atcerējās, ka šogad puiši sāka apgūt adīšanas prasmes, tāpēc ķērās pie darba un sāka veidot briļļu un sīkumlietu turētāju gados veciem cilvēkiem, ko iecerēja uzdāvināt Latvijas dzimšanas dienā. Meitenes gan bija veiklākās un prasmīgākas, jo sen jau āda, tāpēc meitenēm top darbiņš, ko viņas vēlās uzdāvināt skolas pirmskolas grupiņas bērniem Ziemassvētkos.

Ko no ieplānotā jau realizējām pirms doties brīvdienās?

Sākumskolas skolēniem bija ļoti aktuāls jautājums, kur un kā turēt visus rakstāmrīkus kārtībā uz skolas sola. 8. – 9. klašu puiši izgatavoja no koka rakstāmlietu turēšanas traukus-glāzes.

Pēc attālinātām mācībām, kad nevārējam tikties klātienē un uzlabot mācību grāmatu stāvokli, bija nepieciešams sakārtot tās un pielabot to vizuālo skatu. Apzinājāmies, ka mācību grāmatu resursu krātuve ir izsmeļamā un jauno grāmatu iegāde prasīs papildus resursus. 8. – 9. klašu meitenes ļoti labi paveica šo darbu un izteica velmi turpināt un uzraudzīt šo jomu.

Skolas vides sakārtošana un teritorijas sakopšana līdz šīm bija talkas pasākums rudenī un pavasarī visiem. Šogad tika piedāvāts sadalīt teritoriju posmos, lai katrs skolēns ir atbildīgs par savu objektu. Darbs tika organizēts tā, ka katram skolēnam jāizplāno savs darbs, jāpiesaista klases vai skola biedri, jāuzrauga un jākopj savs objekts visas rudens garumā, sadarbojoties ar tehniskajiem darbiniekiem un palīdzot tiem. Vēlme palīdzēt tehniskajiem darbiniekiem no skolēnu puses daudzkārt skanēja tikšanās laikā. Sanāca labi. Tagad katram skolēnam skolas teritorijā ir īpaši kopjama tā saucamā „sava” vieta.

Gūstot iedvesmu no tikšanām un iesaistoties izglītības programmā “Jaunais pilsonis”, jauniešu idejas bira kā no pārpilnības raga – acīs spīdēja mirdzums, bija redzamā vēlme darboties un būt aktīviem pilsoņiem, pirmkārt, savas skolas un pagasta labā.

Skolotāja  Jeļena Safonova