Silenes pamatskolas zinātniskās pētniecības darbs startēja valsts līmenī

12.aprīlī, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē notika Latvijas skolēnu 43. zinātniski pētniecisko darbu konference.
Silenes pamatskolas 9. klases skolnieks Ēriks Lapkovskis prezentēja savu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) „Galvenās tikumiskās vērtības Silenes pamatskolas skolēnu skatījumā” un ieguva 84 punktus no 120. Milzīgs gandarījums par veiksmīgo startu.
Lepojamies ar to, ka no 1112 pētnieciskajiem darbiem, kuru autori pārstāvēja 184 vispārējās izglītības iestādes, uz valsts mēroga zinātnisko konferenci izvirzīti 387 labākie darbi, un starp labākiem bija arī Ērika Lapkovska, 9. klases skolnieka, darbs.
Šogad pilnībā mainīts konferences formāts un skolēni ar darbiem iepazīstināja atbilstoši starptautiskajai skolēnu zinātnes konferenču praksei – intervijās ar Latvijas vadošajiem zinātniekiem un mācībspēkiem stendu referātos.
Lepojamies ar to, ka pārstāvējām Daugavpils novadu un ka izvēlēta darba tēma veiksmīgi saskaņojās ar Silenes pamatskolas tēla popularizēšanu valsts mērogā.
Īpaši gandarīti par ļoti veiksmīgu startu Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferencē un lepojamies ar II pakāpi. No 42 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm konkursam tika iesniegts 201 zinātniskās pētniecības darbs (no Daugavpils novada 4 skolas un 5 darbi). Kad starpvērtējumā pēc ZPD recenzijas ieguvām 68 punktus no 80, un darbs tika izvirzīts mutiskai aizstāvēšanai konferencē, īsti nezinājām vai priecāties, vai skumst, jo priekšā gaidīja darba prezentēšana konferencē. Gala vērtējums 86 punkti no 100, II pakāpe un iespēja piedalīties valsts ZPD konferencē.
Tas priecēja, radīja pat šoka stāvokli, brīžiem neizpratni par to, vai tas notiek ar mums, bet emociju plūsmā mēs saskatījām to, ka tā ir iespēja gūt pieredzi, mācīties un popularizēt Silenes pamatskolu.
Sasniegums Latgales reģionā un starts valsts līmenī sniedza skolniekam lielisku pieredzi gan turpmākajā pētniecības darbībā izvēlē, gan karjeras izvēlē.
Darba prezentācijas Ēriks vienmēr sāka ar vārdiem: “Skola, no kuras nāku, ir ar mazu skolēnu skaitu, pārsvarā puišu kolektīvs, stundas notiek apvienotajās klasēs, bet mēs esam draudzīgi un izpalīdzīgi, pat ģimeniski. Mēs mācāmies viens no otra, mums nav svarīgi, no kuras ģimenes vai sociālās vides esam, ar patiku un interesi piedalāmies pasākumos.” un beidza ar to, ka „Mēs novērtējam un lepojamies ar to, ko esam sasnieguši.” Tā arī ir tā galvenā atbilde uz jautājumu: „Ko Tu ieguvi, pētot šo darbu?„
Paldies Ērikam par to, ka viņš, būdams izteiktais matemātiķis, piekrita izaicinājumam pētīt tēmu, kas, skolēna skatījumā, nav saistīta ar matemātiku. Sanāca labi.
Latviešu valodas skolotāja un darba vadītāja Jeļena Safonova