Silenes Vissvētas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas draudze no 01.02. līdz 30.08.2023 nodibinājuma “CARITAS LATVIJA” Žēlsirdības projektu  konkursa  ietvaros realizēs projektu “Kopā būs vieglāk!”.

Silenes Vissvētas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas draudze no 01.02. līdz 30.08.2023 nodibinājuma “CARITAS LATVIJA” Žēlsirdības projektu  konkursa  ietvaros realizēs projektu “Kopā būs vieglāk!”.

Projekta mērķis ir palīdzēt grūtībās nonākušiem sirmgalvjiem un invalidiem, sniedzot viņiem ne tikai materiālu, bet arī garīgu un emocionālu atbalstu. Svarīgi dot projekta mērķauditorijai ne tikai materiālu palīdzību, bet arī garīgus, kas uzlabos viņu dzīves kvalitāti, garīgo un psihisko  veselību. Šim mērķiem projekta garumā tiks organizētas aktivitātes, kuraspalīdzēs  uzlabot senjoru pašsajūtu un pārvarēt viņu atstumtību un vientulību. Maija mēnesī Silenes Romas katoļu baznīcā Dievkalpojuma dalībniekiem tiks organizēts  mielasts, kura laikā viņi varēs kopā lietderīgi pavadīt laiku pie balta galda, padzert gardu tēju, paklausies dziesmas baznīcas kora izpildē,  neformālos apstākļos parunāt ar baznīckungu par savu dzīvi. Draudzes locekli organizēs nelielas aktivitātes, jautru loteriju un viktorīnas. Visi pasākuma dalībnieki saņems nelielus dāvinājumus. Ņemot vērā mērķauditorijas materiālas  iespējas, veselības stāvokli un dzīves apstākļus, projekta gaitā projekta mērķauditorijai tiks organizēta iespēja saņemt pirts pakalpojumus. Šie pakalpojumi ļoti nepieciešami arī laukos, jo senjoriem grūti organizēt tos saviem spēkiem.  Par projekta finansējumu tiks sadalīti 171 ieejās taloni Silenes sabiedriskās pirts apmeklējumam. Projekta dalībniekiem   tiks izdalītas 25 paketes ar individuālas higiēnas  piederumiem. Silenes Romas katoļu baznīcas draudzes locekļi ir pateicīgi nodibinājumam “CARITAS LATVIJA” par lielisku iespēju palīdzēt veciem cilvēkiem un invalīdiem atvieglot viņu ikdienu