Sirsnīgi sveicu skolēnus, skolotājus, skolas darbiniekus, vecākus Zinību dienā

Šodien mēs visi atrodamies uz jaunā mācību gada starta līnijas. Un ceru, ka tikpat kuplā skaitā un ar tikpat priecīgu noskaņojumu mēs visi kopā sasniegsim finišu maijā beigās un jūnija sākumā.
Vasaras laikā skolas kolektīvs ar pagasta pārvaldes atbalstu nopietni pastrādājis skolas sagatavošanā jaunajām mācību gadam- veikts I stāva gaiteņa remonts, skolas telpu kosmētiskais remonts, iegādātas mācību grāmatas un darba burtnīcas.
Pagājušajā mācību gadā mēs kopā labi pastrādājam- sasniegti ļoti labi rezultāti olimpiādēs matemātikā, zinātniskās pētniecības darbā, vizuālajā mākslā, bioloģijā. Mums ir III vieta olimpiāžu kopvērtējumā novada pamatskolu grupā, panākumi novada mūzikas un vizuālās mākslas konkursos, sporta sacensībās.
Novēlu saglabāt 1.septembra pozitīvās emocijas, enerģiju, aizrautību, prieku un zināšanu kāri visā mācību gada garumā.
Skolotājiem un vecākiem vēlu neatlaidību, sapratni, spēku un panākumus, palīdzot bērniem atvērt logu zināšanu pasaulē.
Bet pirmklasniekiem- lai mācības rada prieku par jauniem un patīkamiem atklājumiem!!
Lai Jaunais Zinību gads sniedz skolotājiem gandarījumu par savu darbu, skolēniem- vēlēšanās mācīties un labas sekmes, vecākiem- lepnums par sava bērna sasniegumiem !
Lai katrs jaunais rīts tiek sagaidīts ar smaidu un lai izdodas visas labas ieceres!!!
Cieņā,
Silenes pamatskolas direktore Tatjana Klopova