Skaista ielas svētki

26.septembrī Silenes ciemata laukumā notika tradicionālais pagasta svētku pasākums, kurš atklāja jaunu  ciklu “Mūsu Silenes ciemata ielas” un bija veltīts visgarākai  ielai-Skaista ielai.
Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas vadītāja Eleonora Griškjāne un Silenes kultūras nama vadītāja Alevtīna Mihailova  izveidoja divas fotoizstādes “Skaista iela ”un “Cilvēki un Laiks”.
No plkst. 10.00 laukumā darbojās rūpniecības preču tirdziņš, bet divas mūsu pagasta saimniecības tirgoja savu produkciju:
SIA “Alexxx ( Olegs Griškjāns) pārdeva ābolu  sulu ar dažādām piedevām un saimniecība “Saules” tirgoja piena produkciju.
Lai iepazīstinātu pasākuma viesus ar pagasta skaistākiem objektiem , darbojās radošās darbnīcas :

firma “Latgales dizains” piedāvāja izveidot magnetus ar pagasta ēkām,

bet Oksana Andrule – piedāvāja izgatavot tauriņu-pagasta simbolu .

Jaunatnes lietu speciāliste Ināra Lapkovska kopā ar jaunatni , ievērojot epidemioloģiskus drošības noteikumus, organizēja sporta aktivitātes.

Plkst. 11.00 Radio “Silenes FM” sāka svētku translāciju  ( Diktori A.Mihailova un E.Griškjāne ). Ar svētku uzrunu uzstājās pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova, viņa apsveica Skaista ielas seniorus, kuri jau daudzus gadus dzīvo šajā ielā:
Glikeriju Andrejevu, Reginu Antončiku,  Leonginu Bolženko, Nikiforu Goršantavu, Jadvigu Griškjāni, Elviru Dementjevu, Irīnu Dovgani, Alinu Duborezu, Valentīnu Korelko, Jāni Madonicku, Jevģeniju Osipovu, Anastasiju Ustinovu.
Apsveikumus un dāvanas saņēma kāzu jubilāri : Marija un Grigorijs Sokolovi- laulībā nodzīvoja 60 gadus, Marija un Ivans Šušerti- kopā 50 gadus,  Lubova un Sergejs Drusi- svinēja 30 kopdzīves gadu jubileju. Tika sveiktas jaunas ģimenes, kurās pēdējo gadu laikā piedzima bērni, -Hotulevi, Madonecski,Griškjāni, Levikikini .
Atcerējāmies arī jaunus kaimiņus Skaista ielā: Jevsejevu , Pučinsku, Kornicku ģimenes un Valentīna Dubina. Svētkos uzstājās vokālā  ansambļa “Līgavinas” solistes
Pēc radiopārraides Tatjana Druse un Aļona Sokolova cienāja visus dalībniekus ar dārzeņu sautējumu, kuru pagatavoja mūsu kafejnīca “Marianna”, bet bērni ar prieku pavadīja laiku SIA “Suncity” piepūšamās atrakcijās .
Pārvaldes vadītāja Betija Ivanova savā uzrunā avīzes “Latgales laiks” korespondentam   uzsvēra, ka pasākuma organizēšana notika sarežģītos apstākļos, kad ir nepieciešams  ievērot epidemioloģiskus drošības noteikumus, tai pat laikā dāvājot iedzīvotājiem svētku prieku, jo tradicionālā Miķeļdiena jau sen pārvērtās par mūsu pagasta svētkiem, kuriem  katru gadu tiek piemeklēta jauna tēma, tāpēc bija nolemts sākt ciklu par ciemata ielām, godinot cilvēkus, kuri tur dzīvo un strādā. Cerēsim, ka izdosies turpināt šo ciklu.

Paldies visiem, kas organizēja svētkus , piedalījās dažādās svētku aktivitātes.