Skrudalienas bāriņtiesa

Jeļena Kiseļova
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
tel.: 65471249, 29629002
e-pasts: jelena.kiselova@skrudaliena.lv

Pirmdienās 13.00 – 17.30
Skrudalienas bāriņtiesas telpās,
Miera iela 12, Skrudalienā, Skrudalienas pagastā

Otrdienās 9.00 -12.00
Sventes pagasta pārvaldes telpā
Alejas iela 9, Svente, Sventes pagasts,

 Ceturtdienās 8.00 – 12,00
Skrudalienas bāriņtiesas  telpā,
Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas pagasts,

Valentīna Vencele
Bāriņtiesas sekretāre
tel.: 65471249
e-pasts: barintiesa@skrudaliena.lv
Oksana Andrule
Bāriņtiesas locekle
tel.: 65471249 (Skrudaliena),
65407238 (Silene)
m. 27007457
e-pasts: oksana.andrule@skrudaliena.lv
Pirmdienās-9.00 – 12.00
Laucesas  pagasta pārvaldes telpā,
Miera iela 26, Mirnijs, Laucesas pagastsCeturtdienās -8.00 -12.00; 12.30 – 16.30
 Skrudalienas pagasta pārvaldes telpās,
Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts
Jāzeps Valters
Bāriņtiesas locekļis
tel.: 65471249, 26956507
e-pasts: jazeps.valters@saliena.lv
Trešdienās 8.30-12.00
Salienas pagasta pārvaldes telpās
Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pagasts
Lilija Terentjeva
Bāriņtiesas locekle
tel.: 65471249 (Skrudaliena),
65429941 (Demene)
m.t.29628731
e-pasts: lilija.terentjeva@demene.lv
Pirmdienās   9.00-12.00
Upes iela4, Kumbuļi, Demenes pagasts,
Pirmdienās 13.00-17.30
Demenes pagasta pārvaldes telpā,
Briģenes iela2, Demene, Demenes pagasts,
Otrdienās 9.00-12.00
Medumu  pagasta pārvaldes telpā,
Alejas  iela 2, Medumi, Medumu  pagasts,
Trešdienās 8.00-12.00 ; 12.30-16.30
Demenes pagasta pārvaldes telpā,
Briģenes iela2, Demene, Demenes pagasts,
Svetlana Fjodorova
Bāriņtiesas locekle
tel. 65471278 , 296643122
e-pasts:
svetlana.fjodorova@skrudaliena.lv

Ceturtdienās 9.00 – 12.00
Tabores pagasta pārvaldes telpās,
Oktobra ielā 2A, Tabore, Tabores pagastā

Vita Verza
Bāriņtiesas locekle
tel. 65440834, 20369107
e-pasts:
vita.verza@skrudaliena.lv

Pirmdienās , Trešdienās
8.00-12.00 ; 12.30-16.30
Kalkūnes pagasta pārvaldes telpā,
Ķieģeļu iela 4, Kalkūne,  Kalkūnes pagasts

Diāna Holostova
Bāriņtiesas lietvede
tel.: 65471249
e-pasts:
diana.holostova@kalkuni.lv