Skrudalienas bāriņtiesa

Bāriņtiesu funkcijas un kompetence

Bērna personisko interešu un tiesību aizstāvība
Bērna aprūpes un aizgādnības tiesību atņemšana un atjaunošana
Bērna ārpusģimenes aprūpe
Aizbildnības jautājumu kārtošana
Adopcijas jautājumu izskatīšana
Audžuģimeņu jautājumu kārtošana
Aizgādnības jautājumu kārtošana
Bērna mantisko interešu un tiesību aizsardzība
Apliecinājumu izdarīšana un citu likumā noteikto funkciju veikšana
Mantojuma lietu kārtošana un mantojuma apsardzība

Skrudalienas bāriņtiesa apkalpo Demenes, Kalkūnes, Laucesas, Medumu, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Tabores un Vecsalienas teritoriālās vienības

Višķu bāriņtiesa apkalpo Ambeļu, Biķernieku, Dubnas, Kalupes, Līksnas, Maļinovas, Naujenes, Nīcgales, Vaboles un Višķu teritoriālās vienības

Informācija par pieņemšanas laikiem Augšdaugavas novada bāriņtiesā

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Valda Namiņa

Apmeklētāju

pieņemšanas vieta

Saziņas līdzekļi

/ telefona Nr.; e-pasts/

Pieņemšanas laiks
Brīvības iela 13, Ilūkste,

Augšdaugavas novads,

LV-5447

65462010

valda.namina@augsdaugavasnovads.lv

 

pirmdienās 13.00 – 17.30

ceturtdienās  8.00 – 12.00

Ilūkstes teritoriālajā vienībā

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ivita Krapāne 

Apmeklētāju

pieņemšanas vieta

Saziņas līdzekļi

/ telefona Nr.; e-pasts, Nr./

Pieņemšanas laiks
Bāriņtiesas telpās Ilūkstē, Brīvības ielā 13, Ilūkstes pilsēta, Augšdaugavas novads,

LV-5447

65462012; 28659469

ivita.krapane@augsdaugavasnovads.lv

pirmdienās  13.00 – 17.30

ceturtdienās 8.00 – 12.00

 

Bāriņtiesas locekļi 

Ilūkstes bāriņtiesas telpās, Brīvības ielā 13, Ilūkstes pilsēta, Augšdaugavas novads,

LV-5447

65462012; 28659469

ivita.krapane@augsdaugavasnovads.lv

inese.siceva@augsdaugavasnovads.lv

 

pirmdienās  8.00 – 15.00

trešdienās  9.00 – 15.00

piektdienās 9.00 – 13.00

 

Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes telpās, Tirgus laukums 18, Subates pilsēta, Augšdaugavas novads, LV-5471 65463116

lilita.apele@augsdaugavasnovads.lv

pirmdienās  8.00 -12.00

piektdienās 8.00 – 12.00

 

Eglaines pagasta pārvaldes telpās, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads,

LV-5444

65437343

inese.siceva@augsdaugavasnovads.lv

otrdienās  8.00.-12.00

 

Dvietes pagasta pārvaldes telpās, “Pagasta pārvalde”, Dviete, Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads,

LV-5441

65475434

ivita.krapane@augsdaugavasnovads.lv

 

 

pirmdienās  9.00.-13.00

 

Pilskalnes pagasta pārvaldes telpās, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads,

LV -5447

65462296

inese.siceva@augsdaugavasnovads.lv

trešdienās  9.00.-13.00

 

Šēderes pagasta pārvaldes telpās, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads,

LV-5474

65475703

lilita.apele@augsdaugavasnovads.lv

otrdienās  9.00.- 13.00

 

Bebrenes pagasta pārvaldes telpās “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads,

LV-5439

65407908

ivita.krapane@augsdaugavasnovads.lv

trešdienās  9.00.-13.00

Višķu teritoriālajā vienībā

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Regīna Kudiņa 

Apmeklētāju

pieņemšanas vieta

Saziņas līdzekļi

/e-pasts, telefona Nr./

Pieņemšanas laiks
Višķu pagasta pārvaldes telpās, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481 27222012

regina.kudina@augsdaugavasnovads.lv

 

 

pirmdienās 13.00 – 17.30

ceturtdienās  8.00 – 12.00

Bāriņtiesas locekļi

Ambeļu pagasta pārvaldes telpās, Parka iela 6, Ambeļi, Ambeļu  pagasts, Augšdaugavas novads, LV- 5438 27222012;  20042494

 

ruta.boikova@augsdaugavasnovads.lv

 

 

 

otrdienās 9.00 -13.00

 

Biķernieku pagasta pārvaldes telpās, Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku  pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5440 20385690

olga.gaidele@augsdaugavasnovads.lv

pirmdienās 8.00 – 12.00

 

Dubnas pagasta pārvaldes telpās, Nākotnes iela 1a, Dubna, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV- 5443 20387407

ruta.boikova@ augsdaugavasnovads.lv

 

trešdienās 8.00 -12.00
Kalupes pagasta pārvaldes telpās, Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5450; 20387407

jelena.gavrilova@ augsdaugavasnovads.lv

 

 

pirmdienās 13.00 – 17.00

otrdienās 8.00 -12.00

ceturtdienās 13.00 -16.00

Līksnas pagasta pārvaldes telpās, Daugavas  iela 10a, Līksna, Līksnas  pagasts, Augšdaugavas novads, LV- 5456 20368034

biruta.kokina@augsdaugavasnovads.lv

 

otrdienās 13.00 -16.00

ceturtdienās  9.00 -12.00

Maļinovas pagasta pārvaldes telpās, Rēzeknes iela 29a, Maļinova, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459 20045987

tatjana.filatova@augsdaugavasnovads.lv

 

ceturtdienās 12.00 -16.00

 

Naujenes pagasta pārvaldes telpās, Skolas iela 6, Naujene, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads,

LV-5462

209643122

svetlana.fjodorova@augsdaugavasnovads.lv

20045987

tatjana.filatova@ augsdaugavasnovads.lv

20385690

olga.gaidele@augsdaugavasnovads.lv

otrdienās 9.00 -13.00

 

trešdienās 13.00 – 16.30

 

ceturtdienās  9.00 – 16.00

Nīcgales pagasta pārvaldes telpās, Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads,

LV-5463

20387407

jelena.gavrilova@ augsdaugavasnovads.lv

 

pirmdienās 9.00 – 12.00

 

“Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads,

LV-5477

20368034

biruta.kokina@augsdaugavasnovads.lv

ceturtdienās 8.00 – 12.00

 

Višķu pagasta pārvaldes telpās, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481 27222012; 20042494

ruta.boikova@augsdaugavasnovads.lv

 

 

pirmdienās 8.00- 12.00

 

 

Skrudalienas teritoriālajā vienībā

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Jeļena Kiseļova 

Apmeklētāju

pieņemšanas vieta

Saziņas līdzekļi

/e-pasts, telefona Nr./

Pieņemšanas laiks
Daudzfunkcionālais centrs Skrudalienā, Miera ielā 12, Skrudalienas pagasts 29629002

jelena.kiselova@skrudaliena.lv

 

 

 pirmdienās 13.00 – 17.30

ceturtdienās  8.00 – 12.00

Bāriņtiesas locekļi

Salienas pagasta pārvaldes telpās, Centrāles ielā 24, Salienā,

Salienas pagastā

26956507

jazeps.valters@saliena.lv

 

pirmdienās 8.30 – 12.00
Skrudalienas pagasta pārvaldes telpās, Skaista iela      9, Silene,

Skrudalienas pagasts

27007457

oksana.andrule@skudaliena.lv

ceturtdienās 8.00- 12.00 un 12.30.-16.30
Tabores pagasta pārvaldes    telpās,

Oktobra ielā 2a, Taborē,  Tabores pagastā

27007457

oksana.andrule@skudaliena.lv

otrdienās 9.00 – 12.00
Vecsalienas pagasta pārvaldes telpās,

Červonkas pils, Vecsalienā, Vecsalienas pagastā

26956507

jazeps.valters@saliena.lv

 

otrdienās  9.00 – 12.00
Kumbuļu klientu apkalpošanas        centrs

Upes iela 4, Kumbuļi, Demenes pagasts

29628731

lilija.terentjeva@demene.lv

pirmdienās 9.00 – 12.00
Demenes pagasta pārvaldes          telpās,

Briģenes iela 2, Demene , Demenes pagasts

29628731

lilija.terentjeva@demene.lv

pirmdienās 13.00 -17.30

trešdienās 8.00- 12.00 un 12.30.-16.30

 

Medumu pagasta pārvaldes telpās,

Alejas iela  2, Medumi,

Tālr.: 29628731;
e-pasts: lilija.terentjeva@demene.lv
otrdienās 9.00-12.00
Kalkūnes pagasta pārvaldes telpā,

Ķieģeļu iela 4, Kalkūne

Tālr.: 20369107;
e-pasts: vita.virza@skrudaliena.lv
pirmdienās un
trešdienās 8.00-12.00;

12.30.-16.30

Lauceses pagasta pārvaldes telpā,

Miera iela 26, Mirnijs

Tālr.: 26956507;
e-pasts: jazeps.valters@saliena.lv
trešdienās 10.00-13.30
Sventes pagasta pārvaldes telpā

Alejas iela 9, Svente

Tālr.: 29629002;
e-pasts:  jelena.kiselova@skrudaliena.lv
otrdienās 9.00-12.00