Skrudalienas pagasta jauniešu aktivitātes

Pirmie trīs gada mēneši Skrudalienas pagasta jauniešiem bija ļoti piesātināti. Janvārī norisinājās “Jauniešu gada noslēguma pasākums”, kurā sumināja labākos. Katrs pagasts nominēja arī tos jauniešus, kuri aktīvi piedalās aktivitātēs un pagasta sabiedriskajā dzīvē. Sakot paldies par viņu darbu, Pateicības raksti pasniegti 36 jauniešiem no visa Daugavpils novada, skaitot un mūsu pagasta jauniešus Viktoriju Ževneroviču, Jeļenu Andruli un Valeriju Matuļu.
Janvārī pagasta jaunieši viesojās Medumu tautas namā, kur notika Medumu pagasta jauniešu rīkotais sadraudzības vakars. Vienojoties par tēmu, Medumu pagasta jaunieši izlēma visus pagasta jauniešus sūtīt aizraujošā ceļojumā pa pasaules valstīm un katram pagastam ir jāsagatavo mājasdarbs, kurā tiek attēloti priekšnesumi, saistītie ar izlozēto valsti. Mūsu jaunieši parādīja jautru humoristisko uzvedumu par dzīvespriecīgiem ebrejiem. Februārī Skrudalienas pagasta jaunieši bija ciemos pie Vecsalienas pagasta jauniešiem. Sadraudzības vakara tēma bija vitamīni un veselīgs dzīvesveids. Tapāt bija jāsagatavo priekšnesums atbilstoši vakara tēmai.
22. martā Skrudalienas pagasta jaunieši piedalījās šī gada pirmajā Daugavpils novada jaunatnes Intelektuālajā spēlē un kopvērtējumā saņēma III. vietu. Pasākuma sākumā tika sumināti aktīvākie Daugavpils novada 2018. gada brīvprātīgā darba veicēji, kuri bija savākuši vairāk par 50 brīvprātīgo darba stundu apjomu. Apliecinājumus saņēma arī Jeļena Andrule, Ilja Jakimovičs, Viktorija Ževneroviča un Valerijs Matuļs.
Ka arī jaunieši palīdzēja sarīkot pasākumu “ Masļeņica”, organizēja sporta aktivitātes u cepa pankūkas.