Skrudalienas pagasta svētki

  1. septembrī izskanēja Skrudalienas   pagasta svētki.
    Svētki  sākās  plkst.  10.00 Silenes ciemata centrālajā laukumā, kur sarūpētos  galdos tirgotāji Pāvels Lapkovskis, Ligija Visocka, Inese Gasparoviča,  piedāvāja  vietējo lauksaimnieku produkciju: sieru, medu, augļus un dārzeņus ,  ābolu sulu.

Silenes pamatskolas audzēkņi izrotāja laukumu ar ziedu paklājiem.

Plkst.10:00 no rīta startēja konkursi un sporta sacīkstes, kurus sagatavoja pagasta jaunatne Ināras Lapkovskas vadībā. Sacīkstēs labprāt piedalījās gan bērni , gan pieaugušie.

Pirms koncerta Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja uzrunāja pasākuma apmeklētājus: “Mūsu iedzīvotāji vienmēr bija aktīvi pagasta pasākumu apmeklētāji un dalībnieki.  Un šodienas svētku ietvaros  viena no svarīgākajām aktivitātēm ir pagasta iedzīvotāju, pasākuma dalībnieku un apmeklētāju dalība Latvijas simtgadei veltītajā fotografēšanās akcijā “Fotoliecības”.

Mēs aicinām visus-visus piedalīties fotografēšanā un izveidot unikālu liecību par sevi un mūsu pagastu Latvijā, kas kalpotu kā vietas un cilvēku vēstījums mūsu valsts nākamajai simtgadei. Un pēc vairākiem-vairākiem gadiem mūsu mazbērni un mazmazbērni ar interesi skaitīsies uz šo fotogrāfiju..” Visi devās norādītāja vietā, kur notika fotografēšanās.

SIA “Marianna” cienāja pagasta iedzīvotājus ar dārzeņu ragū.

Svētku apmeklētāji varēja piedalīties radošajās darbnīcās . Izgatavot rotājumus mācīja Oksana Andrule un Valentīna Marenkova.

Rudens koncerts sākās plkst.11:00 laukumā,  pie pagasta ēkas. Vadīja koncertu  Inese Gasparoviča( Miķeliene)   un  Valērijs Hrapāns( Miķelis).

Skanēja dziesmas un priecēja  skaistās dejas.

Visus klātesošos uzrunāja Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska , apsveica zemniekus ar ražas novākšanu, paslavēja par labi padarītajiem darbiem, novēlēja stipru veselību, veiksmi darbā, laimi un saticību ģimenēs.

Koncertā piedalījās  Daugavpils novada  KC deju kolektīvs “Līksme” ( vadītāja A.Daugele).

Kā vienmēr ar savām dziesmām piedalījās Silenes KN vokālais ansamblis “Līgaviņas”.

Latvijas simtgadei veltījām pasākumu “Bērnu parāde”, kurā piedalījās mūsu jauna paaudze, bērni no viena gadiņa līdz 5.gadiem. Paldies zemnieku saimniecībai “ŠURIKS” , kura atbalstīja šo pasākumu.

Jau tradicionāli pagasta pārvalde apbalvoja mūsu pagasta iedzīvotājus , kuri ar savu darbu padara pagastu krāšņāku,  attīsta to.

Šogad  programmā “Pagasta lepnums 2018”  bija 7 nominācijas

  1. Nominācijā “Veselība”

Zinaida Sivačjova –  Par ieguldījumu pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē

  1. Nominācijā “Lauksaimniecība”

Grigorijs Šušerts – Par ģimenes tradīciju turpināšanu un attīstību”

  1. Nominācijā “Kultūra”

Tatjana Lapkovska – Par aktīvu un ilgstošu darbību pārvaldes kultūras dzīvē

  1. Nominācijā “Dzīves pozīcija”

Regīna Rimša – par aktīvu dzīves pozīciju

  1. Nominācijā “Dzīves pozīcija”

Valerijs Geiko – Par veiksmīgu un aktīvu daudzdzīvokļu mājas  uzturēšanu

  1. Nominācija “Jaunatne”

Jeļena Andrule – Par aktīvu dalību jaunatnes dzīves organizēšanā un piedalīšanos pasākumos

  1. Nominācijā “Izglītība”

Diāna Krasiļņikova-  par profesionalitāti un radošumu pirmsskolas skolotājas pienākumu veikšanā.

Esam pateicīgi visiem , kas palīdzēja sarīkot Skrudalienas pagasta svētkus!

Pateicāmies radošajiem   kolektīviem  un visiem , kas atrada laiku un atnāca uz mūsu svētkiem.

FOTOGALERIJA