Skrudalienas pagastā top bērnu rotaļu laukums

2016.gada 24.novembrī Lauku atbalsta dienests apstiprināja biedrības “Silenes stariņi” projekta “Rotaļu laukuma iekārtošana Silenes ciemā”, Nr. 16-03-AL28-A019.2201-000014 iesniegumu, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Saskaņā ar projektu Silenes ciema centrā tiks uzstādītas šūpoles gan pašiem mazākajiem ciema iedzīvotājiem, gan lielākiem bērniem. Savukārt jaunieši varēs izmantot āra trenažierus un speciāli aprīkotu vietu basketbola spēlei. Rotaļu laukums tika plānots tā, lai izmantot to būtu iespēja dažāda vecuma bērniem un jauniešiem. Par centrālajiem objektiem laukumā kļūs 4 metru augsta tīklu piramīda un bērnu pilsētiņa ar dažādiem kāpelējošiem elementiem. Savukārt vecākiem, kas pavadīs savus bērnus laukumā, un arī tiem, kas vienkārši jaukā vasaras dienā vēlēsies pabūt svaigā gaisā, droši varēs izmantot koku lapotņu ēnā uzstādītos soliņus. Līdz šā gada septembrim visiem uzstādīšanas darbiem ir jābūt pabeigtiem, tāpēc jau šoruden Silenes ciema iedzīvotāji varēs izbaudīt jauno izklaides vietu. Visus iekārtu piegādes un uzstādīšanas darbus veiks uzņēmums SIA “MK Dizains”.

Kopējās projekta izmaksas ir 23 951,95 eiro, no kurām 90% apmērā tika piešķirts publiskais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, savukārt 10% ir Daugavpils novada domes līdzfinansējums.