Sociālais darbs

Faina Sigņejeva
Sociālā darbiniece
Pieņemšanas laiks:
pirmdiena no 8.00 – 12.00; 12.30 – 17.00
otrdiena  no 8.00 – 12.00; 12.30 – 15.00

tālr. 65439327
fax. 65439238
e-pasts: faina.signeva@skrudaliena.lv

Jūlija Žugare

pieņem klientus daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” pēc adreses Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads

Darba laiks:

Pirmdienās:      8:00-12:00;    12:30-17:30
Otrdienās:        8 :00-12:00;    12:30-16:30
Trešdienās:       8:00-12:00;    12:30-16:30
Ceturtdienās:    8:00-12:00;    12:30-16:30
Piektdienās:      8:00-12:00;    12:30-15:30

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Otrdienās:    8.30 – 12.00;  12.30 – 15.00
Ceturtdienās:    8.30 – 12.00 ; 12.30 – 15.30

tālrunis uzziņām  – 28370694

 

Daugavpils novada domes saistošie noteikumi :
Nr.12 Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību
Nr.14 Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā
Nr.4  Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā
Nr.7 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu