Dziesmu saiets “Šūpojamies dziesmās-11”

2019. gada 15. jūnijā Skrudalienas pagasta, Silenes kultūras nama aktu zālē notika jau tradicionālais festivāls, dziesmu saiets “Šūpojamies dziesmās”, kurš noritēja vienpadsmito reizi. Pasākums tika organizēts ar mērķi veicināt Latgales amatiermākslas kolektīvu attīstību, ar dziesmu palīdzību savienot pagātni, tagadni un nākotni, tradīcijas un ikdienu, padziļināt iedzīvotāju zināšanas par Latgales un minoritāšu tautas dziesmām un tradīcijām.
Daugavpils novada iedzīvotāju sastāvs ir daudznacionāls, tāpēc liela nozīme tika pievērsta tieši Latgales kultūrvides daudzveidības saglabāšanai un attīstībai. Festivālā pulcējās desmit vokālie kolektīvi: Skrudalienas pagasta vokālais ansamblis „Līgaviņas”, Demenes pagasta garīgās mūzikas vokālais ansamblis “Aizturi elpu…”-, Laucesas pagasta ansamblis „Prieks”, „Dzirkstelīte”- no Nīcgales, «Romaška»- no Ambeļiem, «Pērles” – no Kalkūnes pagasta un «Rjabinuška»- no Biķerniekiem.
No Daugavpils pilsētas ciemos atbrauca Daugavpils ukraiņu kultūras biedrības kolektīvs “Mrija”, Daugavpils baltkrievu kultūras biedrības “Uzdim”-kolektīvs «Спадчина»- un “Daugavpils ebreju kopiena” biedrības vokālais ansamblis „Mazel Tov”.
Katrām kolektīvam ir sava īpatnība un savs ļoti plašs repertuārs, kurā iekļautas tautas, patriotiskas un humoristiskas dziesmas, kā arī dziesmas par mīlestību. Pasākuma programmā tika iekļautas dziesmas latviešu, latgaliešu, krievu, ukraiņu, ebreju un baltkrievu valodās, lai parādīt mūsu dzimtenes kultūras dažādību.
Katrs ansamblis izpildīja divas dziesmas, kā koru, tā arī a capella , duetu un trio izpildījumā. Pasākumu vadīja J.Hrapāne un T.Klopova
Šogad festivālā valdīja īpaša sajūta, jo savu 15.gadu jubileju svinēja Skrudalienas pagasta vokālais ansamblis “Līgaviņas”, kurš cenšas pārmantot un saglabāt sava novada etnogrāfisko dziedāšanu. Ansambļa repertuārā ir latviešu, krievu, ebreju, lietuviešu un baltkrievu gadskārtu ieražu, kāzu dziesmas, senas, kā arī mūsdienu tautasdziesmas. Ansamblis piedalījās dažādos dziesmu konkursos, uzstājas festivālā „Aprīļa pilieni”, piedalās Daugavpils novada pasākumos, divas reizes ansamblis “Līgaviņas” piedalījās Vispārējo latviešu dziesmu un Deju svētkos. Bija klāt un uzstājās Melngalvju namā Rīgā, kad pagasts no prezidenta rokām saņēma savu ģerboni.
15. gadu pastāvēšanas un darbības laikā ansamblis organizējis izbraucienus Latvijas pagastos, novados, savāca ziņas par tautas tērpiem un sadzīves horeogrāfiju, piefiksēja senos nostāstus, pasakas un informāciju garīgas kultūras jautājumos. Pasākuma laikā skatītājiem tika prezentēti ansambļa pastāvēšanas spilgtākie mirkļi.
Ar jubileju vokāla ansambļa kolektīvu apsveica Daugavpils novada domes Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne. Viņa teica, ka kolektīvs šo gadu laikā ir profesionāli audzis un veido savu repertuāru, rūpējoties par dziesmu dažādību un to skanējumu.
Kolektīvu sveica arī Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova, kura teica, ka sapnis bez darbības paliks tukšs sapnis, bet darbība sapni padara par īstenību. Savulaik kolektīvs sapņoja par izbraukumiem, par dalību plašākos pasākumos un sapnis ir īstenojies, kolektīvs ir ļoti gaidīts ne tikai pagasta pasākumos, bet arī citos lielos konkursos, festivālos.
Festivāls tika noslēgts ar dalībnieku apbalvošanu, kopīgo fotografēšanos un pusdienām.
Dziesmu festivālu Silenē var nosaukt par novada ilggadīgu tradīciju, jo tas ir nozīmīgs notikums, kas demonstrē tradicionālās kultūras vērtības – dziesmas un citas tautas kultūras vai mākslas izpausmes formas.

 

FOTOGALERIJA