Svētku vakars

16. novembrī plkst. 17.00 par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai Silenes kultūras namā tika rīkots svinīgais sarīkojums, kurš sapulcēja pagasta iedzīvotājus, Silenes pamatskolas skolēnus ar vecākiem un viesus .

Kad manas Dzimtenes laukos Vējš valsi sniegotu dej,
Un slaidos karogu mastos Sārtbaltās liesmas jau skrej,

Ir atkal novembra vidus, Un laiku pieminam mēs,
Kad cauri tumsai, pret rītu Bija piedzimt Latvijai lemts.
Ar šiem vārdiem svētku koncertu atklāja pagasta jaunieši Ēriks Lapkovskis un Viktorija Ževņeroviča.
Pēc Latvijas Republikas himnas atskanējuma klātesošos apsveica Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova. Viņa atzīmēja, ka valsts dzimšanas diena vienmēr bijusi kā brīdis, kad jāizvērtē paveiktais. Mūsu laikā jāuzņemas atbildība un jāpieņem lēmumi, no kuriem atkarīga valsts nākotne. Šis ir laiks, kad nepieciešama aktīva un noteikta rīcība, kas palīdzēs pārvarēt radušās grūtības, kad vajadzīgi radoši risinājumi, kuri dotu tik nepieciešamo impulsu valsts attīstībai.
Svētku koncertā uzstājās soliste Inna Kralīka un pagasta vokālais ansamblis “Līgaviņas”, dāvinot klātesošajiem Latvijas sirds dziesmas. Savu meistarību latviešu tautas dejās parādīja Silenes pamatskolas deju grupa “Tornado”. Koncerta skatītājiem bija iespēja noskatīties Daugavpils Krievu Kultūras centra deju kolektīva „Uzori”, Arinas Popovas vadībā, latviešu tautas dejas. Jautras un ritmiskās dejas aizrāva skatītājus. Svētku kopīga baudīšana ir latviešu nacionālās kultūras bagātība, kurai ir īpaša nozīme Latvijas valsts pastāvēšanā.
Silenes pamatskolas skolēni Jelenas Safonovas vadībā sagatavoja dzejas programmu „Varoņi piešķir svētību šodienas dzīvei”.
Vakara kulminācijas brīdī, svinot Latvijas 101.gadadienu, tika godināti pagasta iedzīvotāji, kuri ticībā Latvijas nākotnei ar savu darbu snieguši ieguldījumu valsts pastāvēšanā, pagasta attīstībā un plaukumā.
Šogad svinīgajā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā, ar Daugavpils novada Domes Atzinības rakstiem tika apbalvotas Marija Krasovska – Skrudalienas pagasta pārvaldes kasiere -grāmatvede, Valentīna Vencele – Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesas sekretāre, ar Daugavpils novada domes Pateicības rakstiem tika apbalvotas Inara Lapkovska- Skrudalienas pagasta pārvaldes sporta un jaunatnes lietu speciāliste un Nina Maskaļonoka- Silenes pamatskolas pavāre.

Latvijas vēsture – mūsu atmiņā,
Latvijas tagadne – mūsu darbos,
Latvijas nākotne – Mūsu jaunatne!
Pēc tradīcijas, jau 23. gadu pēc kārtas, šajā dienā notika pagasta 18.gadīgo jauniešu sveikšana. Šajā vecumā bērni klust pieaugušie un izlemj savu dzīves ceļu. Par godu viņiem bija sagatavota kompozīcija “Mēs kopā celsim mūsu nākotni” , bet pagasta pārvalde uzdāvināja deviņiem jubilāriem ziedus un dāvanu kartes, novēlot jauniešiem izturību un ticību, veiksmi un gribasspēku, lai sasniegtu savu mērķi un būt savas valsts patriotiem.

Sagaidot svētkus, kultūras nama foajē varēja apskatīt izstādi “Laiks un cilvēks”, veltītu fotogrāfa I.Miņkeviča piemiņai. Izstāde sniedz unikālus materiālus par Silenes ciemata un apkārtējo ciemu dzīves mirkļiem 20.gs.30.gados.
Par to, ka pagasta pārvaldē parādījās šīs unikālās fotogrāfijas, izstāstīja daudzfunkcionāla centra “Skrudaliena” vadītāja Sofija Mole.

Pasākumu vadīja Ēriks Lapkovskis un Viktorija Ževneroviča, scenārija autore un pasākuma režisore- Silenes kultūras nama vadītāja Alevtīna Mihailova, skaņu operators Iļja Jakimovičs.

Vēlamies pateikties šo svētku atbalstītājiem: Daugavpils novada domei un Skrudalienas pagasta pārvaldei par to, ka katrs no mums varēja baudīt šo brīnišķīgo dienu un mīlestības piepildītu svētku koncerta programmu.

Silenes kultūras nama vadītāja Alevtīna Mihailova

FOTOGALERIJA