Vokālā ansambļa “Līgaviņas” dziesmu maršruti

Augusta pēdējās dienas apdāvināja kolektīvu ar daiļrades braucieniem.
20.augustā vokālais ansamblis “Līgaviņas” tika aicināts uz  festivālu “Jabločnij spas” , kurš tika  norīkots Baltkrievijā  Šarkovščinas rajonā  ciematā Alaški.  Ansamblis uzstājās svētku atklāšanā, bet festivāla turpinājumā  sniedza pusstundas garu koncertu.
Ansambļa sniegumu  sirsnīgi uzņēma  festivāla saimnieki un viesi. Bija patīkami dzirdēt  labas atsauksmes.
Mēs pateicamies Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītājai Inārai Mukānei un
Daugavpils novada  Kultūras centra direktorei Intai Uškānei par iespēju apciemot tādu skaistu festivālu.
No 22. Līdz 24.augustam ansamblis “Līgaviņas” piedalījās Starptautiskā konkursā “Amberstar 2016”. Konkurss tika norīkots  uz kruīza kuģi “Izabella” pa maršrutu Rīga – Stokholma- Rīga. Ansamblis uzstājās  konkursā  un noslēguma koncertā.
Par savu sniegumu VA “Līgaviņas” ir saņēmis kausu un diplomu par pirmo vietu!
Šo  dienu radošās tikšanās, iepazīšanās, arī skaists kruīzs  un apburoša Stokholmas pilsēta  ir  atstājuši daudz pozitīvo iespaidu.
Mēs izsakām īpašu pateicību Skrudalienas pagasta pārvaldei  un pārvaldes  vadītājai Betijai Ivanovai par   mūsu brauciena atbalstu .
Silenes KN direktore Alevtīna Mihailova

FOTOGALERIJA