“Zeme mūsu rokās”

Daugavpils novadā noritēja vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekta “Zeme mūsu rokās”. Projekta mērķis ir bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes, pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšanā un iesaistīšanās Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā.
Dalībnieki tika aicināti pētīt tēmas “ZEME”, “DABA”, “MANTOJUMS”, “DZĪVĪBA”, “MĒS – 2121” kultūras mantojumā, tai skaitā latviešu tautas folklorā, radot mūsdienīgus darbus dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās.
No Daugavpils novada vienpadsmit izglītības iestādēm konkursam tika iesniegti 55 darbi dažādās izpildījuma tehnikās. Katrs darbs ir veikts rūpīgi un pārdomāti. Skolēni ir centušies parādīt savu skatījumu uz projektā izvirzīto mērķi.
Silenes pamatskolas vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki kopā ar skolotāju Oksanu Andruli aktīvi piedalījās šajā projektā. Apsveicam Evelīnu Kursīti un Arinu Kursīti ar  iegūto I pakāpi un Lauru Ņikitinu ar II pakāpi! Novēlam Evelīnai un Arinai  veiksmi konkursa 2. kārtā!